om Klubben

 

                                                                                    Aaskov MC Venner

Aaskov MC Venner er en mindre motorcykelklub med hjemsted i Kibæk, ca. 10 km. syd for Messe Center Herning, MCH.

Klubben har ca. 30 medlemmer, som tæller såvel mc-kørende som senior/ikke mc-kørende medlemmer.

Et medlemskab i mc-klubben Aaskov MC Venner er et husstandsmedlemskab, idet en del af klubbens virksomhed er betinget af et meget aktivt socialt engagement.

Aaskov MC Venner har eget klublokale, som er beliggende i Kibæk Mølle, et gammelt  bevaringsværdigt bygningskompleks beliggende ved Mølledammen midt i Kibæk By.

Klublokalet er etableret ved klubmedlemmernes egen arbejdskraft i år 1998, efter at Kibæk Mølle var blevet overdraget til et Møllelaug.

Klublokalet er veludstyret med såvel møde- som gode køkken- som toiletfaciliteter.

Klubbens virksomhed besluttes og fastsættes på den årlige generalforsamling i marts måned.

Virksomheden består i overvejende grad af kortere eller længere fælles køreture på MC i det jyske landskab i de måneder, vejret tillader det. Ved medlemmernes aktive

indsats etableres besøg på udvalgte virksomheder og institutioner, ligesom der indkaldes kompetente foredragsholdere til især de vinterlige klubaftener, som er hver tirsdag kl. 19.00

Aaskov MC Venner har siden 1999 arrangeret og afviklet – sammen med Møllelauget – et velbesøgt Veteran-Motorcykel-Løb: Mølleløbet, ligesom det også er

Aaskov MC Venner, der i sin tid var initiativtager til det meget velbesøgte Søby-træf, som på en god sommeraften kan mønstre op til 3000 besøgende mc-entusiaster fra hele landet.

Klubben arrangerer årligt en mc-tur til Det Slesvig-Holstenske landskab med overnatning på gode hoteller eller Bed and Breakfast.

Den første tirsdag i hver måned er såkaldt ”dameaften” med hygge og ofte et socialt indslag, eksempelvis fællesspisning. En fast tradition er klubbens julefrokost.

Aaskov MC Venner er også deltager i Kibæks arrangementer, eksempelvis det traditionsrige juleoptog mv.

Klubvirksomheden finansieres ved et klub-kontingent, som for en husstand andrager kr. 550,- for et år. Seniorer betaler kr. 200,-

Kontingentet fastsættes i henhold til klubbens økonomi på den årlige generalforsamling.

Medlemskab af klubben kan opnås ved henvendelse til klubbens formand, der aktuelt er: Ejler Stenberg, som kan kontaktes på tlf. eller mail:

Tlf. 24414991   mail  ejler@aaskov-mcvenner.dk

 

 

 

    AASKOV MC-VENNERs 20 ÅRS FØDSELSDAG / JUBILÆUM DEN 13. FEBRUAR 2015

 

Festen blev afholdt på KLODS HANS i SDR. FELDING (BDs tale om klubbens start

HVAD SKAL BARNET HEDDE?

1) Kibæk Motorcykelklub

2) Aaskov MC-Venner

3) Veteranmotorcykelklubben for Herning og Omegn.

 Som jeg husker opstarten, så tror jeg at ildsjælene / initiativtagerne var Erik Madsen, Peter Stærk og Jens Tranekær. Jeg kommer nok til at rose initiativtagerne. Derfor skal skal det straks pointeres, at jeg ikke var en af initiativtagerne. Erik Koch og jeg var medlemmer fra begyndelsen. Jeg kom lidt tæt på oprettelsen af klub­ben, fordi Peter Stærk/Erik Madsen spurgte, om jeg ville hjælpe med det organisatoriske, mødeformer  og vedtægter m.v.

Vi er tilbage i året 1995. Nogle få stykker havde stukket hovederne sammen, for at finde ud af, om der var grundlag for at starte en motorcykelklub i Kibæk.

Det var der. Men hvordan og hvor? Der var mange spørgsmål, som man gerne ville have svar på inden opstart af klubben.

Der var store "kulturforskelle". Nogle ville køre 250 km i timen, andre var tilfreds med 60 km i timen, Lyn­hurtige japanere / adstadige Nimbus(er)?

Skulle det være en regulær klub, med fast klublokale?

Skulle det bare være et tilfældigt sammenrend af motorcyklister, som mødtes her og der fra tid til anden?

Skulle det være en forening med vedtægter, bestyrelse og evt. kontingent?

Skulle man bare mødes på et gadehjørne, når det var godt vejr.

Masser af spørgsmål og endnu flere svar!

 Skulle man have en motorcykel for at være medlem? Skulle man bo i området for at være medlem? Hvor stort skulle klubbens område være, skulle der overhovedet være nogle begrænsninger?

Der blev afholdt nogle møder privat, hvor vi diskuterede opstart af klubben. Jeg kan huske at jeg var med til møder hos Jens Tranekær, Peter Stærk og i Alhuset (et aktivitetshus i den sydlige ende af Kibæk). Der kunne vi låne et lokale, når vi købte kaffen - den kostede 5 kr pr. deltager.

Hen over jul - nytår 1994/95 faldt flere ting på plads og den 6. februar 1995 blev der indkaldt til stiftende ge­neralforsamling  i Alhuset (der var 18 deltagere).

Det blev altså en klub/forening med en bestyrelse, en formand og vedtægter, hvor der stod: "Der kan opkræ­ves kontingent". Navnet blev AASKOV MC-VENNER. Altså som vi kender klubben i dag.

 

FØRSTE BESTYRELSE: Der var og er 5 medlemmer i bestyrelsen. Erik Madsen blev valgt som formand.

1) Flest stemmer fik Erik Madsen, den legendariske formand i gennem ca. 15 år. Han ved mere om motorcyk­ler end Google, Yahoo og Internettet tilsammen. Uanset hvad man spørger Erik Madsen om vedr. MC, hat han svar på rede hånd.

2) Kurt Myllerup fra Hammerum. Flot fyr, veltrimmet, kulsort hår, flink, rigtig god kammerat der altid var klar til at hjælpe. Han havde en flot og velpudset Triumph.

3) Peter Stærk. Altid godt humør. Harley Davidson. Fuldskæg. Spiller guitar. Havde adgang til Wella-sho­wroom i Lind, der afholdt vi julefrokoster de første år. Harley Davidson med el-start, men stemplet stod næsten altid forkert, så der skulle skubbes - rokkes med den før start (Erik Koch: Det har vi gjort mange gange).

4) Børge Mouridsen. Ham kender vi alle (FEB-15) med den lysegrønne Nimbus med sidevogn og hans solo-BSA.

5) Henrik Pedersen (jeg tror han var fra Videbæk eller Vildbjerg). Han kørte japaner-motorcykel, der kunne køre 200 km i timen (blev der sagt).  Han ville køre stærkt og så vidt jeg husker, var han modstander af en decideret klub.

 

Meget hurtigt fik bestyrelsen en aftale i orden med et af medlemmerne, Elly og Kæsse på Alkhøjvej, lige uden for Kibæk. Der kunne vi være i en staldbygning, som ikke var i brug. Vi fik installeret en varmekanon og så gik vi ellers i gang med at renovere og reparere gamle motorcykler. Jeg tror, at Erik Koch renoverede en MZ og jeg gik i gang med min Velo Solex. På Alkhøjvej havde vi gode forhold, indtil vi omkring år 2000 fik til­budt lokaler på Møllen, hvis vi ville renovere, det vi skulle bruge.

 

TRILLEBØR: Vi medlemmer udførte al renoveringsarbejde på Møllen. Vi så mulighederne i den gamle heste­stald. Vi gravede vel ca. en halv meter gulv væk (sand, sten, marksten/pigsten, murbrokker, hestegødning, halm). Derudover gravede vi yderligere en halv meter jord af for at få drænet under klublokalet. Det hele blev kørt ud på trillebør og op i en container. Døren vi skulle ud af med trillebøren var ikke for bred og så skrabede man sine knoer. (mange gange). AV 

Vi prøvede også at få murpap ind mellem sokkel og mur (et lille bitte stykke af gangen) for at hindre fugt i at trænge op i muren. Vi fik lagt kapilærbrydende lag og et tykt lag isoleringsmateriale under det nuværende gulv.

Indledningsvis var der tale om et stort rum (det nuværende klublokale, forrummet foran toiletterne og toilet­terne. Senere blev der rejst skillemure og lavet de forskellige slags gulv.

Det var et stort arbejde at gennemføre på frivilligt basis. Enhver hjalp til så godt han kunne. Blandt klubbens medlemmer var der håndværkere og gør-det-selv-folk, så det hele "flaskede sig".

Klubbens medlemmer leverede arbejdet og Møllens bestyrelse betalte materialerne. Vi, AASKOV MC-VENNER fik 10 års gratis husleje.

Senere omlagde vi gårdspladsen.

Fra mig personligt: Tak til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.

 

TILLYKKE TIL OS SELV / TILLYKKE MED OS SELV / TILLYKKE MED AASKOV MC-VENNER!

 

 SKÅL

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Birger Dahl, FEB 2015

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lidt historie om Aaskov MC-VENNER

Stiftende generalforsamling afholdtes mandag den 6. februar 1995 i Alhuset.

Låne lokaler hos Kæsse på Alkhøjvej, Kibæk (fra foråret 1995).

Ekstraordinær generalforsamling afholdtes tirsdag den 2. maj 1995: Vedtægtsændringer.

Maj 1998 startes SØBY-TRÆF.

August 1999 afholdes det første Mølleløb. De år hvor der var flest deltagere, var der tilmeldt ca. 100 MCere.

2001 Renovere, leje eller låne klublokalerne på Kibæk Mølle. Renovere klublokalet, toiletterne og rummet foran toiletterne.

Hen gennem årene (1995-2016) har der været 25 til 35 medlemmer. Nogle år har der været venteliste for optagelse af nye medlemmer.